آثار و تازه های هفته 579

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «لیلا متین پارسا»

شعر آزاد «ثریا داودی حموله»

شعر آزاد «مهشید حاجتی»

شعر آزاد«خیرالله فرخی»

شعر آزاد «آرش عابدینی»

شعر آزاد «بیژن مجید آبادی»

 

آثار و تازه های هفته 578

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «سپیده بیگدلی»

داستان «علی برهانی»

داستان ترجمه «پونه شاهی»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

داستان ترجمه «مائده مرتضوی»

شعر آزاد «عابدین پاپی»

 

آثار و تازه های هفته 577

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «محمود راجی»

داستان ترجمه «مریم نوری زاد»

داستان «لیلا امانی»

داستان «حسین پوریوسف»

شعر آزاد «امیر حاجی زاده»

شعر آزاد «آیدا مجیدآبادی»

 

 

آثار و تازه های هفته 576

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

 ثبت نام دوره های پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

داستان نویسی، ویراستاری، نقد کتاب، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

 دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «هانیه طاهری»

داستان «نازنین علیمردانی»

داستان «راضیه مهدی زاده»

داستان «امیررضا عابد»

داستان«زهره یزدی»

شعر آزاد «سارا جوکار»

آثار و تازه های هفته 575

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

برای پیش ثبت دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک مردادماه سال 96 شماره 84 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

شعر کلاسیک «نفیسه موسوی»

داستان «فاطمه صفت گل»

شعر آزاد «سما کشاورز»

داستان ترجمه«اسماعیل پورکاظم»

شعر ترجمه«فاطمه جعفری»

ترجمه شعر«ابوالحسن هاشمی نژاد»

آثار و تازه های هفته 574

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

برای پیش ثبت دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک مردادماه سال 96 شماره 84 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

شعر کلاسیک «مهدی منصوری»

شعر کلاسیک «بهزاد گرانمایه»

داستان «آفاق دادو»

شعر زبان اصلی«ادیپ جانسور»

شعر ترجمه«نیما یوسفی»

ترجمه شعر«غلام مرادی»

آثار و تازه های هفته 573

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

برای پیش ثبت دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک مردادماه سال 96 شماره 84 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

شعر سپید «آیدا مجید آبادی»

شعر آزاد «محمد شهبازی»

داستان ترجمه«روجا میرجعفری»

ترانه«هانی ملک زاده»

شعر کلاسیک«داود قاسمی»

آثار و تازه های هفته 572

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

برای پیش ثبت دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک مردادماه سال 96 شماره 84 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

داستان «محمد موسی زاده»

داستان «مینا احمدی»

داستان «مرتضی فضلی»

شعر آزاد«نازنین زهرا شایگان»

شعر آزاد «آرزو نوری»

شعر کلاسیک«صبا حبیبی»

برنامه این دوشنبه دوم مرداد نقد و بررسی داستان «نجات نهنگ» نوشته آرش محرمی و داستان «شهر ساحلی» یاسوناری کاواباتا

آثار و تازه های هفته 571

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

برای دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک تیرماه سال 96 شماره 83 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

داستان «هانیه طاهری»

داستان «سمیه کاتبی»

داستان «محمود ابراهیمی»

داستان«محمد مظلومی نژاد»

داستان «علی پاینده»

شعر کلاسیک«مهدی نعیم»

 

داستان «آراد حصاری»

ترانه «مهشید شرافی زاده»

ترانه «مهدی موسوی نیا»

برنامه دوشنبه 26 تیرماه، نقدو بررسی داستان آن سوی تپه ی برفی اثر زهرا دستاویز و داستان بیداری اثر ایساک بابل.

آثار و تازه های هفته 570

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام دوره تابستان به اتمام رسیده است برای دوره پاییز می توانید از لینک های زیر

فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

خانه داستان چوک

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک تیرماه سال 96 شماره 83 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

شعر ترجمه «نیما یوسفی»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

داستان «آزاده کفاشی»

شعر سپید«ابوالفضل پاشا»

شعر سپید «آفاق شوهانی»

شعر کلاسیک«قاسم قره داغی»

ترانه «محمدرضا حسینعلی پور»

ترانه «محمدحسین قمری»

ترانه «فاطمه رجبی»

برنامه دوشنبه 19 تیرماه، نقدو بررسی داستان آهای پرنده های سفید اثر نرگس امینی، نقد و بررسی داستان ترازوی خاندان بلک اثر هاینریش بل

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده