غزل غزلها که از آنِ سلیمان است/ احمد شاملو/ میترا قاضوی

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

mitra ghazavi بمی گویند زبان‌حیوانات می‌دانست سلیمان:­ فرمانروای شناخته و ناشناخته‌ها، پیامبر معجزات که زمان را درمی نوردید ومکان‌را هم، با جلال و شکوه و شوکت وحشمتی بی نظیر، که امروزه افسوس تنها آوازه‌اش ما را مانده است و بس؛ که گفته‌اند و به درستی هم گفته‌اند که: نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان ...

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692