شعری از «فدوا توغان» مترجم «آرش خوبانی»

ادامه مطلب: شعری از «فدوا توغان» مترجم «آرش خوبانی»
سوگ سروده های خالدبایزیدی(دلیر)برای عباس کیارستمی

ادامه مطلب: سوگ سروده های خالدبایزیدی(دلیر)برای عباس کیارستمی
سه شعر از يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه «نيما يوسفي و تورگوت ساي»

ادامه مطلب: سه شعر از يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه «نيما يوسفي و تورگوت ساي»
اشعاری از «سرجیو کورازینی» ترجمه «ابوالحسن هاشمی نژاد»

ادامه مطلب: اشعاری از «سرجیو کورازینی» ترجمه «ابوالحسن هاشمی نژاد»
شعری از: بختیارعلی (شاعرورمان نویس معاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

ادامه مطلب: شعری از: بختیارعلی (شاعرورمان نویس معاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)
شعری از «ودیع سعاده» ترجمه¬ی «سیما سورغالی»

ادامه مطلب: شعری از «ودیع سعاده» ترجمه¬ی «سیما سورغالی»
شعر از «آتیلا ایلهان » ترجمه از «عارف جمشیدی»

ادامه مطلب: شعر از «آتیلا ایلهان » ترجمه از «عارف جمشیدی»
شعری از «ژوزپ په اونگارت تی» مترجم «ابوالحسن هاشمی نژاد»

ادامه مطلب: شعری از «ژوزپ په اونگارت تی» مترجم «ابوالحسن هاشمی نژاد»
شعر«تاس رو بنداز» اثر«چارلز بوکوفسکی» ترجمه «لیلی مسلمی»

ادامه مطلب: شعر«تاس رو بنداز» اثر«چارلز بوکوفسکی» ترجمه «لیلی مسلمی»
شعر «یک پرنده» شعری از «ماریو آنجلو» مترجم «مروارید آقابالازاده»

ادامه مطلب: شعر «یک پرنده» شعری از «ماریو آنجلو» مترجم «مروارید آقابالازاده»
شعری از شاعر ایتالیایی«گویدو گودزا نو» مترجم «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»

ادامه مطلب: شعری از شاعر ایتالیایی«گویدو گودزا نو» مترجم «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»
چند شعر و هایکو از: قباد جلی زاده(شاعر معاصر کرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

ادامه مطلب: چند شعر و هایکو از: قباد جلی زاده(شاعر معاصر کرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
شعری از «شیدا الله‌یاری» ترجمه «امیرمحمد بامداد ماچیانی»

ادامه مطلب: شعری از «شیدا الله‌یاری» ترجمه «امیرمحمد بامداد ماچیانی»
ترجمه ی دو هایکو از «ریچارد رایت» مترجم «سعید جهان‌پولاد»

ادامه مطلب: ترجمه ی دو هایکو از «ریچارد رایت» مترجم «سعید جهان‌پولاد»
تنهايي هم كفايت مي كرد «*Egemen Berközاگمن بركوز» ترجمه:ن.يوسفي-تورگوت ساي

ادامه مطلب: تنهايي هم كفايت مي كرد «*Egemen Berközاگمن بركوز» ترجمه:ن.يوسفي-تورگوت ساي
شعری از «امیلی دیکنسون» مترجم «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»

ادامه مطلب: شعری از «امیلی دیکنسون» مترجم «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»
شعر «مرگ رندان» یحیی کمال بیاتلی*/ مترجم ن. یوسفی و تورگوت سای

ادامه مطلب: شعر «مرگ رندان» یحیی کمال بیاتلی*/ مترجم ن. یوسفی و تورگوت سای
شعری از «جمال ثریا » ترجمه «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعری از «جمال ثریا » ترجمه «پونه شاهی»
چندشعراز:شیرکوبیکس(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

ادامه مطلب: چندشعراز:شیرکوبیکس(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
شعری از «جون جردن» ترجمه از زبان انگلیسی« مریم علاء امجدی»

ادامه مطلب: شعری از «جون جردن» ترجمه از زبان انگلیسی« مریم علاء امجدی»
شعري از تورگوت ساي Turgut Sayترجمه ن.يوسفي

ادامه مطلب: شعري از تورگوت ساي Turgut Sayترجمه ن.يوسفي
شعر "در آفتاب" مليح جودت آنداي/ مترجم «ن.یوسفی»

ادامه مطلب: شعر "در آفتاب" مليح جودت آنداي/ مترجم «ن.یوسفی»
ترجمه ی شعری از «آیدا مجیدآبادی» به زبان انگلیسی«پرویز حسینی»

ادامه مطلب: ترجمه ی شعری از «آیدا مجیدآبادی» به زبان انگلیسی«پرویز حسینی»
شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»
شعری از «کارن شو» مترجم «کیارنگ علائی»

ادامه مطلب: شعری از «کارن شو» مترجم «کیارنگ علائی»
رنگ های ابراهیم شعری از «ابراهیم اورامانى» ترجمە «باست مورادى»

ادامه مطلب: رنگ های ابراهیم شعری از «ابراهیم اورامانى» ترجمە «باست مورادى»
چند شعر از: عبدالقادر سعید (شاعر معاصر کرد) ترجمه از «خالد بایزیدی دلیر»

ادامه مطلب: چند شعر از: عبدالقادر سعید (شاعر معاصر کرد) ترجمه از «خالد بایزیدی دلیر»
«نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»

ادامه مطلب: «نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»
شعری از «نریمان قاسم اوغلی» مترجم «ضیاء الدین ترابی»

ادامه مطلب: شعری از «نریمان قاسم اوغلی» مترجم «ضیاء الدین ترابی»
شعر از «مهمت باشاران» ترجمه «سینا عباسی هولاسو»

ادامه مطلب: شعر از «مهمت باشاران» ترجمه «سینا عباسی هولاسو»
شعری از «نزار قبانی» مترجم «علی اصغرعزیزپور»

ادامه مطلب: شعری از «نزار قبانی» مترجم «علی اصغرعزیزپور»
کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»

ادامه مطلب: کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»
چند شعر از «یوجین اتلبرت میلر» مترجم «مریم علاء امجدی»

ادامه مطلب: چند شعر از «یوجین اتلبرت میلر» مترجم «مریم علاء امجدی»
شعری از «حسن نازدار» مترجم «سۆران برزنجی»

ادامه مطلب: شعری از «حسن نازدار» مترجم «سۆران برزنجی»
شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي

ادامه مطلب: شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي
شعری از «دئری تیشنا» مترجم «شهریار شفیعی»

ادامه مطلب: شعری از «دئری تیشنا» مترجم «شهریار شفیعی»
شعری «راسیم قاراجا» مترجم «علی اقدام»

ادامه مطلب: شعری «راسیم قاراجا» مترجم «علی اقدام»
شعری از «ییلماز اوداباشی» ترجمه و بازسرایی «سیناعباسی هولاسو»

ادامه مطلب: شعری از «ییلماز اوداباشی» ترجمه و بازسرایی «سیناعباسی هولاسو»
«اولین عکس هیتلر» شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا » ترجمه «بابک زمانی»

ادامه مطلب: «اولین عکس هیتلر» شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا » ترجمه «بابک زمانی»
شعری «آینه» از «امید یاشار اوزجان» ترجمه «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعری «آینه» از «امید یاشار اوزجان» ترجمه «پونه شاهی»
چندشعراز «عبدالقادرسعید (شاعرمعاصرکرد)» ترجمه «خالدبایزیدی (دلیر)»

ادامه مطلب: چندشعراز «عبدالقادرسعید (شاعرمعاصرکرد)» ترجمه «خالدبایزیدی (دلیر)»
شعر «دوستت دارم شاعر «ناظم حکمت» ترجمه «آیدا مجیدآبادی»

ادامه مطلب: شعر «دوستت دارم شاعر «ناظم حکمت» ترجمه «آیدا مجیدآبادی»
شعری از «سهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «محدثه محمدعلی پور»

ادامه مطلب: شعری از «سهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «محدثه محمدعلی پور»
شعری از «شهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «سحر خانی پور

ادامه مطلب: شعری از «شهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «سحر خانی پور
اشعاری از Serge Lama (1973) & Lara Fabian (1994) مترجم شجاع نی نوا

ادامه مطلب: اشعاری از Serge Lama (1973) & Lara Fabian (1994) مترجم شجاع نی نوا
چند شعر از «مارک استرند» ترجمه «بابک زمانی»

ادامه مطلب: چند شعر از «مارک استرند» ترجمه «بابک زمانی»
«اشعاری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»

ادامه مطلب: «اشعاری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»
شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»

ادامه مطلب: شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»
شعری از«ایلیا ابوماضی» مترجم «عرفان پاپری دیانت»

ادامه مطلب: شعری از«ایلیا ابوماضی» مترجم «عرفان پاپری دیانت»
چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

ادامه مطلب: چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)