شعري از تورگوت ساي Turgut Sayترجمه ن.يوسفي

ادامه مطلب: شعري از تورگوت ساي Turgut Sayترجمه ن.يوسفي
شعر "در آفتاب" مليح جودت آنداي/ مترجم «ن.یوسفی»

ادامه مطلب: شعر "در آفتاب" مليح جودت آنداي/ مترجم «ن.یوسفی»
ترجمه ی شعری از «آیدا مجیدآبادی» به زبان انگلیسی«پرویز حسینی»

ادامه مطلب: ترجمه ی شعری از «آیدا مجیدآبادی» به زبان انگلیسی«پرویز حسینی»
شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»
شعری از «کارن شو» مترجم «کیارنگ علائی»

ادامه مطلب: شعری از «کارن شو» مترجم «کیارنگ علائی»
رنگ های ابراهیم شعری از «ابراهیم اورامانى» ترجمە «باست مورادى»

ادامه مطلب: رنگ های ابراهیم شعری از «ابراهیم اورامانى» ترجمە «باست مورادى»
چند شعر از: عبدالقادر سعید (شاعر معاصر کرد) ترجمه از «خالد بایزیدی دلیر»

ادامه مطلب: چند شعر از: عبدالقادر سعید (شاعر معاصر کرد) ترجمه از «خالد بایزیدی دلیر»
«نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»

ادامه مطلب: «نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»
شعری از «نریمان قاسم اوغلی» مترجم «ضیاء الدین ترابی»

ادامه مطلب: شعری از «نریمان قاسم اوغلی» مترجم «ضیاء الدین ترابی»
شعر از «مهمت باشاران» ترجمه «سینا عباسی هولاسو»

ادامه مطلب: شعر از «مهمت باشاران» ترجمه «سینا عباسی هولاسو»
شعری از «نزار قبانی» مترجم «علی اصغرعزیزپور»

ادامه مطلب: شعری از «نزار قبانی» مترجم «علی اصغرعزیزپور»
کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»

ادامه مطلب: کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»
چند شعر از «یوجین اتلبرت میلر» مترجم «مریم علاء امجدی»

ادامه مطلب: چند شعر از «یوجین اتلبرت میلر» مترجم «مریم علاء امجدی»
شعری از «حسن نازدار» مترجم «سۆران برزنجی»

ادامه مطلب: شعری از «حسن نازدار» مترجم «سۆران برزنجی»
شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي

ادامه مطلب: شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي
شعری از «دئری تیشنا» مترجم «شهریار شفیعی»

ادامه مطلب: شعری از «دئری تیشنا» مترجم «شهریار شفیعی»
شعری «راسیم قاراجا» مترجم «علی اقدام»

ادامه مطلب: شعری «راسیم قاراجا» مترجم «علی اقدام»
شعری از «ییلماز اوداباشی» ترجمه و بازسرایی «سیناعباسی هولاسو»

ادامه مطلب: شعری از «ییلماز اوداباشی» ترجمه و بازسرایی «سیناعباسی هولاسو»
«اولین عکس هیتلر» شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا » ترجمه «بابک زمانی»

ادامه مطلب: «اولین عکس هیتلر» شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا » ترجمه «بابک زمانی»
شعری «آینه» از «امید یاشار اوزجان» ترجمه «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعری «آینه» از «امید یاشار اوزجان» ترجمه «پونه شاهی»
چندشعراز «عبدالقادرسعید (شاعرمعاصرکرد)» ترجمه «خالدبایزیدی (دلیر)»

ادامه مطلب: چندشعراز «عبدالقادرسعید (شاعرمعاصرکرد)» ترجمه «خالدبایزیدی (دلیر)»
شعر «دوستت دارم شاعر «ناظم حکمت» ترجمه «آیدا مجیدآبادی»

ادامه مطلب: شعر «دوستت دارم شاعر «ناظم حکمت» ترجمه «آیدا مجیدآبادی»
شعری از «سهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «محدثه محمدعلی پور»

ادامه مطلب: شعری از «سهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «محدثه محمدعلی پور»
شعری از «شهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «سحر خانی پور

ادامه مطلب: شعری از «شهراب سپهری» ترجمه به انگلیسی «سحر خانی پور
اشعاری از Serge Lama (1973) & Lara Fabian (1994) مترجم شجاع نی نوا

ادامه مطلب: اشعاری از Serge Lama (1973) & Lara Fabian (1994) مترجم شجاع نی نوا
چند شعر از «مارک استرند» ترجمه «بابک زمانی»

ادامه مطلب: چند شعر از «مارک استرند» ترجمه «بابک زمانی»
«اشعاری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»

ادامه مطلب: «اشعاری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»
شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»

ادامه مطلب: شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»
شعری از«ایلیا ابوماضی» مترجم «عرفان پاپری دیانت»

ادامه مطلب: شعری از«ایلیا ابوماضی» مترجم «عرفان پاپری دیانت»
چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

ادامه مطلب: چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
شعری از «نیلی چارکافسکی» مترجم «مهناز بدیهیان»

ادامه مطلب: شعری از «نیلی چارکافسکی» مترجم «مهناز بدیهیان»
اشعاری از چند شاعر ادبیات ترکیه مترجم «سینا عباسی هولاسو»

ادامه مطلب: اشعاری از چند شاعر ادبیات ترکیه مترجم «سینا عباسی هولاسو»
شعر «به سمت دوست» شاعر «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «محسن حامد»

ادامه مطلب: شعر «به سمت دوست» شاعر «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «محسن حامد»
شعری از «وحید ملک» مترجم «سئودا مددنژاد»

ادامه مطلب: شعری از «وحید ملک» مترجم «سئودا مددنژاد»
شعری از«محمدماغوت(شاعرمعاصرعرب)» ترجمه«خالدبایزیدی(دلیر)»

ادامه مطلب: شعری از«محمدماغوت(شاعرمعاصرعرب)» ترجمه«خالدبایزیدی(دلیر)»
شعری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»

ادامه مطلب: شعری از «ویلیام استفورد» مترجم «فائزه پورپیغمبر»
شعری از«شارل بودلر» ترجمه «آسیه حیدری»

ادامه مطلب: شعری از«شارل بودلر» ترجمه «آسیه حیدری»
شعری از «ویلیام باتلر ییتس» مترجم «شهریار شفیعی»

ادامه مطلب: شعری از «ویلیام باتلر ییتس» مترجم «شهریار شفیعی»
شعری از «مارینه پطروسیان» مترجم «واهه آرمن»

ادامه مطلب: شعری از «مارینه پطروسیان» مترجم «واهه آرمن»
شعر « عشق و ديگر هيچ» شاعر «جهان اوغوز» مترجم«ن. یوسفی»

ادامه مطلب: شعر « عشق و ديگر هيچ» شاعر «جهان اوغوز» مترجم«ن. یوسفی»
شعری از «ماروین بِل» مترجم «فائزه پورپیغمبر»

ادامه مطلب: شعری از «ماروین بِل» مترجم «فائزه پورپیغمبر»
شعری از «شمس لنگرودی» ترجمه شده به انگلیسی توسط «فاطمه هوشیار«

ادامه مطلب: شعری از «شمس لنگرودی» ترجمه شده به انگلیسی توسط «فاطمه هوشیار«
شعری از «ناظم حکمت» مترجم «ئلچین حسن‌زاده»

ادامه مطلب: شعری از «ناظم حکمت» مترجم «ئلچین حسن‌زاده»
شعر"با اولین نگاه دریافتم" شاعر «یاشار کمال» مترجم «پونه شاهی»

ادامه مطلب: شعر"با اولین نگاه دریافتم" شاعر «یاشار کمال» مترجم «پونه شاهی»
اشعاری از «ناظم حکمت» مترجم «سئودا مددنژاد

ادامه مطلب: اشعاری از «ناظم حکمت» مترجم «سئودا مددنژاد
شعر «خطوط بازي » شعر «ابراهيم اورامانى» ترجمة از زبان كردى :«باسط مورادى»

ادامه مطلب: شعر «خطوط بازي » شعر «ابراهيم اورامانى» ترجمة از زبان كردى :«باسط مورادى»
شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا» مترجم «بابک زمانی»

ادامه مطلب: شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا» مترجم «بابک زمانی»
شعری از «سن ژان دو لا كروا» مترجم «شاپور احمدی»

ادامه مطلب: شعری از «سن ژان دو لا كروا» مترجم «شاپور احمدی»
شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا» مترجم «بابک زمانی»

ادامه مطلب: شعری از «ویسلاوا شیمبورسکا» مترجم «بابک زمانی»
چند شعر از: خالدبایزیدی (دلیر) برای کودکان گرسنهٔ جهان

ادامه مطلب: چند شعر از: خالدبایزیدی (دلیر) برای کودکان گرسنهٔ جهان