چند شعر از «ودیع سعادة» مترجم «فاطمه جعفری»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

مختصری درباره‌ی ودیع سعادة:

ودیع سعادة، شاعر لبنانی متولد ۱۹۴۸ است که در بیروت، لندن و پاریس سابقه‌ی فعالیت روزنامه‌نگاری دارد. در اواخر سال ۱۹۸۸ به استرالیا مهاجرت کرد. برخی آثارش به انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. ۱۴ دفتر شعر حاصل تلاش وی تا به امروز است که از آن جمله می‌توان به «ترکیب آخر لحیاة ودیع سعادة (۲۰۰۶)»، «من أخذ النظرة التي تركتُها أمام الباب؟ (۲۰۱۱)» و «قُل للعابر أن يعود، نسيَ هنا ظلَّه (٢٠١٢)» اشاره کرد.

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692