دانلود نمایش رادیویی قصه «حسنک کجایی؟» نویسنده «پرویز کلانتری»

از اینجا دانلود کنید

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.

 
دانلود نمایش رادیویی داستان «رود مرگ»نویسنده «ذکریا تامر» مترجم «محمدنعیم محمدی»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «ساندویچ» نویسنده «قباد آذرآیین»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «میکروسکوپ» نویسنده «واسیلی شوکشین»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «عکاس و فیلسوف» نویسنده «آگوست استرینبرگ»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود قصه نمایشی «جنگل سنجاب کوچولو»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود داستان نمایشی «جاده متروکه» نویسنده «یوری ناگیبین»

از اینجا دانلود می کنید

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «افاده ای ها» نویسنده «وودی آلن»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «بگو آره» نویسنده «توبیاس وولف»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «مرگ» نویسنده «یونیس چوآ»

از اینجا دانلود کنید

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی قصه منظوم «موش و گربه» شاعر «عبیدالله زاکانی«

دانلود از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «نقطه روشن» نویسنده «یاسوناری کاواباتا»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «کوچکترین چیزها را می دیدم» نویسنده «ریموند کارور»

دانلود فایل از اینجا

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «گرگ» نویسنده «هوشنگ گلشیری»

دانلود فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «غروب» از «هکتور هیو مونرو»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی قصه «حسن کچل»

از اینجا دانلود کنید.
دانلود نمایش رادیویی داستان «جشن فرخنده» نویسنده «جلال آل احمد»

از اینجا دانلود کنید بخش اول

از اینجا دانلود کنید بخش دوم .

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «سنگ نابینا» نویسنده «جیمز آنژه»

از اینجا دانلود کنید.

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «در برابر قانون» نویسنده «فرانتس کافکا»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «نظم» نویسنده «چارلی چاپلین»

دانلود فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی قصه «کدو قلقله زن» فضل الله مهتدی صبحی»

دانلود فایل از اینجا

 

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.

 

 
دانلود نمایش رادیویی داستان «تولد» نویسنده «اسماعیل فصیح»

دانلود بخش اول                     دانلود بخش دوم

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «شهرش، گوسفندانش» نویسنده «هاروکی موراکامی»

دانلود از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «سگ خوشبخت» نویسنده «صباح الدین علی»

از اینجا دانلود کنید

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «کلاف سردرگم» نویسنده «بهرام صادقی»

از اینجا دانلود کنید

 

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک مهمان ماهستید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
نمایش رادیویی قصه «به دنبال فلک» نویسنده «صمد بهرنگی»

از اینجا دانلود کنید

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «ساعت من» نویسنده «مارک تواین»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
نمایش رادیویی داستان «سه شنبه خیس» نویسنده «بیژن نجدی»

دانلود کامل فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان«زیر باران» نویسنده «احمد محمود»

دانلود کامل فایل از اینجا

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیوئی قصه «خرگوش باهوش» نویسنده «مهدی آذریزدی»

از اینجا دانلود کنید

  1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «خوشبختی چیه؟» نویسنده «محمدرضا گودرزی»

از اینجا دانلود کنید

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود نمایش رادیویی داستان «داش آکل» نویسنده «صادق چوبک»

دانلود قسمت اول داستان داش آکل اینجا

دانلود قسمت دوم داستان داش آکل اینجا

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود فایل صوتی داستان «تپه هایی همچون فیل های سفید» نویسنده «ارنست همینگوی»

از اینجا دانلود کنید

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود فایل صوتی نمایش رادیویی داستان «حاجی مراد» نویسنده «صادق هدایت»

دانلود فایل صوتی اینجا

 

 

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود فایل نمایش رادیویی داستان «کباب غاز» نویسنده «سید محمدعلی جمالزاده»

دانلود کامل فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود فایل نمایش رادیویی داستان «پاچه خیزک» نویسنده «صادق چوبک»

دانلود فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
دانلود فایل نمایش رادیویی داستان «ماهی و جفتش» نویسنده «ابراهیم گلستان»

دانلود فایل از اینجا

1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
شعری از «محمدحسین بهرامیان» با دکلمه «سیاوش اکبریان»

شعری از «محمدحسین بهرامیان» با دکلمه «سیاوش اکبریان»
دانلود فایل نمایش رادیویی داستان «عدل» نویسنده «صادق چوبک»

دانلود فایل از اینجا 

 1- هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

 2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

 3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

 4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

 https://telegram.me/chookasosiation

 منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.

 
دانلود نمایش رادیوئی داستان «اندوه» نویسنده«چخوف»

دانلود از سایت کتاب سبز

1-هرهفته یک نمایش رادیویی داستان چوک خواهید شنید.

2- جهت لذت بیشتر از افکتهای کارشده، پیشنهاد می کنیم با هدفون گوش دهید.

3- انتشار این فایل صوتی بدون هیچ دستکاری و تدوینی آزاد است.

4- به شبکه تلگرام ما نیز بپیوندید.

https://telegram.me/chookasosiation

منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم.
فایل صوتی شعر خوانی «محمد مهرآیین»

فایل صوتی شعر خوانی «محمد مهرآیین»
شعر خوانی «محمدکاظم حسینی»

شعر خوانی «محمدکاظم حسینی»
پنج غزل از «کاظم بهمنی» با صدای «سیاوش اکبریان»

پنج غزل از «کاظم بهمنی» با صدای «سیاوش اکبریان»
دانلود فایل صوتی شعرخوانی «نیلوفر شاطری»

دانلود فایل صوتی شعرخوانی «نیلوفر شاطری»
دانلود شعر خوانی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)

 

دانلود فایل تصویری شعر خوانی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)
دانلود فایل صوتی داستان «اعتراف» نویسنده «علیرضا محمودی ایرانمهر»

دانلود فایل صوتی داستان «اعتراف» نویسنده «علیرضا محمودی ایرانمهر»
دانلود فایل شعرخوانی «مهدی اخوان ثالث»

دانلود فایل شعرخوانی «مهدی اخوان ثالث»
دانلود فایل صوتی شعری از «قیصر امین پور»

دانلود فایل صوتی شعرخوانی «قیصر امین پور»
دانلود شعر «فصل سرد»با صدای «فروغ فرخزاد» و «آیدا مجیدآبادی»

شعر «فصل سرد» بخش اول با صدای فروغ فرخزاد

شعر «فصل سرد» بخش دوم با صدای آیدا مجیدآبادی