سه شعر زبان اصلی از احمد آگاه

ادامه مطلب: سه شعر زبان اصلی از احمد آگاه
Caged Bird by Maya Angelou

Caged Bird by Maya Angelou

 

 

ادامه مطلب: Caged Bird by Maya Angelou
BASİT BİR YALNIZLIK DA YETERDİ/ Egemen Berköz

ادامه مطلب: BASİT BİR YALNIZLIK DA YETERDİ/ Egemen Berköz
شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ»

ادامه مطلب: شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ»
شعر زبان اصلی «فرزانه ولی زاده»

ادامه مطلب: شعر زبان اصلی «فرزانه ولی زاده»
شعری از «محمد شمس لنگرودی» مترجم «غزل فلک رو»

 

شعر به زبان ترکی «آیدا مجیدآبادی»

ادامه مطلب: شعر به زبان ترکی «آیدا مجیدآبادی»
شعری از «عمران صلاحی»

ادامه مطلب: شعری از «عمران صلاحی»
شعر زبان اصلی «فدوی طوقان»

ادامه مطلب: شعر زبان اصلی «فدوی طوقان»
شعر «سبد لیمو» شاعر «احمد عبدالمعطی الحجازی»

ادامه مطلب: شعر «سبد لیمو» شاعر «احمد عبدالمعطی الحجازی»
She dwelt among the untrodden ways" By: William Wordsworth

شعر "نذر" از اميد ياشار شاعر ترك

ادامه مطلب: شعر "نذر" از اميد ياشار شاعر ترك
Glory Winzer

Darkness

Pain

Death everywhere

Why shadow?

ادامه مطلب: Glory Winzer
شعری از «وحید ملکی» به زبان ترکی

ادامه مطلب: شعری از «وحید ملکی» به زبان ترکی
شعر «زن تنها» سروده «امید یاشار» /

ادامه مطلب: شعر «زن تنها» سروده «امید یاشار» /
The River-Merchant’s Wife: A Letter By Ezra Pound

ادامه مطلب: The River-Merchant’s Wife: A Letter By Ezra Pound
شعر زبان كردي «هيمن سوهرابي»

ادامه مطلب: شعر زبان كردي «هيمن سوهرابي»