اعضاي كانون فرهنگي چوك)

وضعيت

سمت يا مسئوليت

مشخصات

شماره

صفحه ويژه دارد

دبير كانون فرهنگي چوك

مهدي رضايي

1

 

عضو شوراي فرهنگي

حسين بركتي

2

صفحه ويژه دارد

عضو شوراي فرهنگي

عباس رضواني

3

صفحه ويژه دارد

عضو شوراي فرهنگي

بهاره ارشد رياحي

4

صفحه ويژه دارد

عضو شوراي فرهنگي

طيبه تيموري

5

 

عضو شوراي فرهنگي

مجيد جنگي زهي

6

صفحه ويژه دارد

دبيرانجمن شعر

كيوان عابدي

7

 

دبير بخش شعر آزاد

حامد حاجي زاده

8

صفحه ويژه دارد

دبيربخش شعر كلاسيك

كامران قائم مقامي

9

 

دبيربخش شعر ترجمه

فائزه پورپيغمبر

10

 

دبيربخش شعر زبان اصلي

ليلا مهرپويا

11

 

دبيربخش خبرگزاري

آرشام استاد سرايي

12

صفحه ويژه دارد

دبير بخش ترجمه

شادي شريفيان

13

 

عضو گروه ترجمه

نگين كارگر

14

صفحه ويژه دارد

عضو گروه ترجمه

مژده الفت

15

 

عضو گروه ترجمه

لاله ممنون

16

 

عضو گروه ترجمه

غزال شهروان

17

صفحه ويژه دارد

عضو گروه ترجمه

علي قلي نامي

18

 

دبيربخش سينما

بهروز انوار

19

صفحه ويژه دارد

عضو گروه سينما

ريحانه ظهيري

20

 

عضو گروه سينما

مرتضي غياثي

21

 

عضو گروه سينما

مسعود رياحي

22

 

عضو گروه سينما

امين شيرپور

23

 

عضو گروه داستان

مرضيه اسدي

24

 

عضو گروه داستان

مهناز عرش اكمل

25

 

عضو گروه داستان

ندا امين

26

صفحه ويژه دارد

عضو گروه داستان

امير آقا جاني

27

صفحه ويژه دارد

عضو گروه داستان

محمد نعيم محمدي

28

 

عضو گروه داستان

ريتا محمدي

29

 

عضو گروه داستان

محمد خالوندي

30

 

عضو گروه داستان

ياسمن بهارآرنگ

31

 

عضو گروه تئاتر

راضيه مقدم

32

 

عضو گروه تئاتر

مهران مقدر

33

 

عضو گروه تئاتر

حسين حلاجي زاده

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

38

     

39

     

40


 براي عضويت در كانون فرهنگي چوك به بخش منشور اخلاقي رفته و طبق ضوابط عمل كنيد.

 
  افرادي كه زمان عضويت دراين كانون موفق به چاپ آثار خود شده‌اند.

 مژده الفت                 مجموعه داستان«گرامافون»

 مهدي رضايي             رمان" چه كسي ازديوانه ها نمي‌ترسد؟"

طيبه تيموري‌نيا            مجموعه شعر«روزنامه صبح»

سيد احمد حسيني           مجموعه شعر"چسبي به نام زخم"

سيد احمد حسيني           مجموعه شعر"تهران،خيابان جمهوري"

فرهنگ شهبازي             رمان "ماه درپاگرد اضطراري"

نعيمه كرداوقلي             مجموعه داستان"آوات توي قاب"

مرجان درودي               "عروس خاك"

سودابه فرضي پور         مجموعه داستان" همين است كه هست"

محمدقادرپور                 پنجاه داستان "كوتاه كوتاه"

زهره مسكني                 مجموعه داستان "داني‌لوها"

حميد رضا اكبري شروه   مجموعه داستان "معاش"

سروش رهگذر             مجموعه داستان"گام محال"

سروش رهگذر             مجموعه داستان«تهران، دوستت دارم»

ايوب بهرام                 مجموعه داستاني «شور و شيرين»

ايوب بهرام                 مجموعه داستان«جايي براي پناه»

محمد علي حسنلو           مجموعه شعر"يك دقيقه سكوت"

پروانه حسين زاده           مجموعه شعر"لابه لاي فريادها"

عباس رضواني              مجموعه شعر"ها كردن در باران"

عباس رضواني              مجموعه شعر «اجازه مي‌دهي بانو؟»

سيد احمد حسيني            مجموعه شعر "سارائيسم"

محبوبه جعفرقلي            مجموعه داستان«فرض مي‌كنم كه هستم»

غزال مرادي                مجموعه شعر«باد مخابره خواهد كرد»

افسانه طباطبايي            مجموعه«خواب نوشته‌ها»

روح انگيز ثبوتي             مجموعه داستان«حبانه»

اشرف‌السادات سادات        رمان «گرداب عشق»

عليرضا احمدي               رمان «چوب مقدس»
صفحه ويژه «مرجان دوردي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مرجان دوردي»
صفحه ويژه «مهدي رضايي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مهدي رضايي»
صفحه ويژه «زهره مسكني»

 

ادامه مطلب: صفحه ويژه «زهره مسكني»
صحفه ويژه «شادي شريفيان»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «شادي شريفيان»
صفحه ويژه«محمد علي حسنلو»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«محمد علي حسنلو»
صحفه ويژه «مژده الفت»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «مژده الفت»
صفحه ويژه«عباس رضواني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«عباس رضواني»
صفحه ويژه «اميرآقا جاني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «اميرآقا جاني»
صفحه ويژه »غزال مرادي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه »غزال مرادي»
صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»
صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»
صفحه ويژه «افسانه طباطبايي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «افسانه طباطبايي»
صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»
صفحه ويژه «اشرف السادات سادات»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «اشرف السادات سادات»
صحفه ويژه «روح انگيز ثبوتي»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «روح انگيز ثبوتي»
صفحه ويژه «كامران قائم مقامي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «كامران قائم مقامي»
صفحه ويژه«كيوان عابدي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«كيوان عابدي»
صحفه ويژه دكتر«محمد علي شيخ‌الاسلامي»

ادامه مطلب: صحفه ويژه دكتر«محمد علي شيخ‌الاسلامي»
صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»
صفحه ویژه رمان «چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟» نویسنده«مهدی رضایی»

ادامه مطلب: صفحه ویژه رمان «چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟» نویسنده«مهدی رضایی»
صفحه ويژه «محمد نعيم محمدي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «محمد نعيم محمدي»
صفحه ويژه «علي قلي نامي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «علي قلي نامي»