اعضاي كانون فرهنگي چوك

وضعيت

سمت- مسئوليت

مشخصات

شماره

صفحه ويژه

دبير كانون فرهنگي چوك

مهدي رضايي

1

 

عضو شوراي فرهنگي

حسين بركتي

2

صفحه ويژه

عضو شوراي فرهنگي

عباس رضواني

3

صفحه ويژه

عضو شوراي فرهنگي

بهاره ارشد‌رياحي

4

صفحه ويژه

عضو شوراي فرهنگي

طيبه تيموري‌نیا

5

 

عضو شوراي فرهنگي

مجيد جنگي‌زهي

6

اعضای هیئت تحریریه ماهنامه ادبیات داستانی چوک

صفحه ويژه

دبیر بخش داستان

بهاره ارشد‌رياحي

7

 

دبیر بخش مقاله، نقد، گفتگو

رضا نکوئی

8

 

گروه داستان

شهناز عرش‌اکمل

9

 

مسئول صفحه نثر پارسی

ندا امين

10

صفحه ويژه

مسئول صحفه نقاشی- داستان

امير آقاجاني

11

 

مسئول صحفه تحلیل و بررسی

ريتا محمدي

12

 

مسئول صفحه عکس- داستان

مرضیه اسدی

13

 

عضو گروه داستان

ياسمن بهارآرنگ

14

 

عضو گروه داستان

صبا توکلی

15

 

مسئول صحفه شعر-داستان

غزال مرادی

16

 

مسئول بررسی داستان جهان

روح‌الله سیف

17

 

عضو گروه داستان

علی پاینده

18

 

عضو گروه داستان

سحر قنبری

19

 

مسئول صحفه نقدو بررسی

محمود خلیلی

20

اعضا هیئت تحریریه فصلنامه شعر چوک

 

دبيرانجمن شعر آزاد و یادنامه

آیدا مجیدآبادی

21

 

دبیر بخش ترانه

نیلوفر شاطری

22


دبيربخش شعر كلاسيك

غزال مرادی

23

 

دبيربخش شعر ترجمه

فائزه پورپيغمبر

24

اعضای هیئت تحریریه بخش ترجمه ماهنامه داستان و فصلنامه شعر چوک

صفحه ويژه

دبير بخش ترجمه

شادي شريفيان

25

 

عضو گروه ترجمه

نگين كارگر

26

 

عضو گروه ترجمه

پونه شاهی

27

 

عضو گروه ترجمه

اسماعیل پورکاظم

28

 

عضو گروه ترجمه

بدری سید‌جلالی

29

 

عضو گروه ترجمه

حسین کارگر‌بهبهانی

30

 

عضو گروه ترجمه

فاطمه همدانیان

31

 

عضو گروه ترجمه

مریم طباطبائی ها

32

اعضای هیئت تحریریه بخش سینما، تئاتر

 

دبيربخش سينما

مسعود ریاحی

33

 

عضو گروه سینما

حسین خسروجردی

34

 

عضو گروه سينما

مرتضي غياثي

35

 

عضو گروه سينما، ویراستار

امين شيرپور

36

صفحه ویژه

عضو گروه سینما

ساحل رحیمی‌پور

37

 

عضو گروه سینما

زینت رحیمی

38

 

عضو گروه سینما

حامد مختاری

39

 

عضو گروه سینما

مولود سلیمانی

40

 

عضو گروه سینما

نیما رمضانی

41

 براي عضويت در كانون فرهنگي چوك به بخش منشور اخلاقي رفته و طبق ضوابط عمل كنيد.


  افرادي كه زمان عضويت دراين كانون موفق به چاپ آثار خود شده‌اند.
صلاح الدین خضر نژاد«ری»/ کیوان عابدی«مجموعه شعر اقیانوسی به عمق یک میلیمتر»/بهاره ارشد ریاحی«مجموعه داستان لیتیوم کربنات»/مژده الفت«مجموعه داستان گرامافون»/مهدي رضايي«رمان چه كسي ازديوانه ها نمي‌ترسد؟»/طيبه تيموري‌نيا «مجموعه شعرروزنامه صبح»/فرهنگ شهبازي «رمان ماه درپاگرد اضطراري»/ نعيمه كرداوقلي«مجموعه داستان آوات توي قاب»/ مرجان درودي «عروس خاك»/ سودابه فرضي پور(مجموعه داستان همين است كه هست)/محمدقادرپور(پنجاه داستان كوتاه كوتاه) زهره مسكني«مجموعه داستان داني‌لوها»/حميدرضا اكبري شروه«مجموعه داستان معاش»/سروش هگذر «مجموعه داستان گام محال»/ سروش رهگذر«مجموعه داستان تهران، دوستت دارم»/ ايوب بهرام «مجموعه داستاني شور و شيرين»/ ايوب بهرام «مجموعه داستان جايي براي پناه»/ پروانه حسين زاده «مجموعه شعر لابه لاي فريادها»/عباس رضواني مجموعه شعر «ها كردن در باران»/عباس رضواني مجموعه شعر «اجازه مي‌دهي بانو؟»/محبوبه جعفرقلي مجموعه داستان«فرض مي‌كنم كه هستم»/ غزال مرادي مجموعه شعر«باد مخابره خواهد كرد»/افسانه طباطبايي مجموعه«خواب نوشته‌ها»/ روح انگيز ثبوتي مجموعه داستان«حبانه»/ اشرف‌السادات سادات رمان «گرداب عشق» «شراب سرخ»/ عليرضا احمدي رمان «چوب مقدس»/ حبیب الله نبی اللهی رمان «گفته بودی از عشق بگو»/  

 
صفحه ويژه «مرجان دوردي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مرجان دوردي»
صفحه ويژه «مهدی رضايی» نويسنده، محقق و مدرس حوزه ادبيات داستانی

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مهدی رضايی» نويسنده، محقق و مدرس حوزه ادبيات داستانی
صحفه ويژه «شادي شريفيان»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «شادي شريفيان»
صحفه ويژه «مژده الفت»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «مژده الفت»
صفحه ويژه«عباس رضواني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«عباس رضواني»
صفحه ويژه «اميرآقا جاني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «اميرآقا جاني»
صفحه ويژه »غزال مرادي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه »غزال مرادي»
صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»
صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»
صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»
صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»
صفحه ویژه «ساحل رحیمی پور»

 

ادامه مطلب: صفحه ویژه «ساحل رحیمی پور»
صفحه ویژه «ماندانا داورکیا»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «ماندانا داورکیا»
صفحه ويژه«ياسمن بهارآرنگ»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«ياسمن بهارآرنگ»
صفحه ویژه «مائده مرتضوی»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «مائده مرتضوی»
صفحه ویژه «نگین کارگر»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «نگین کارگر»
صحفه ویژه «نیوفر شاطری» دبیر بخش ترانه کانون فرهنگی چوک

ادامه مطلب: صحفه ویژه «نیوفر شاطری» دبیر بخش ترانه کانون فرهنگی چوک
صفحه ویژه «فائزه پورپیغمبر» دبیر بخش شعر ترجمه کانون فرهنگی چوک

ادامه مطلب: صفحه ویژه «فائزه پورپیغمبر» دبیر بخش شعر ترجمه کانون فرهنگی چوک
صفحه ویژه «آیدا مجیدآبادی»دبیر بخش مقاله و نقد فصلنامه شعر چوک

ادامه مطلب: صفحه ویژه «آیدا مجیدآبادی»دبیر بخش مقاله و نقد فصلنامه شعر چوک