اعضاي كانون فرهنگي چوك

وضعيت

سمت يا مسئوليت

مشخصات

شماره

صفحه ويژه

دبير كانون فرهنگي چوك

مهدي رضايي

1

 

عضو شوراي فرهنگي

حسين بركتي

2

صفحه ويژه

عضو شوراي فرهنگي

عباس رضواني

3

صفحه ويژه 

عضو شوراي فرهنگي

بهاره ارشد رياحي

4

صفحه ويژه

عضو شوراي فرهنگي

طيبه تيموري

5

 

عضو شوراي فرهنگي

مجيد جنگي زهي

6

صفحه ويژه

دبيرانجمن شعر

غزال مرادی

7

 

دبير بخش شعر آزاد

فرازمهر پورافرا

8

صحفه ویژه دبیر بخش ترانه نیلوفر شاطری

9

 

دبيربخش شعر ترجمه

فائزه پورپيغمبر

10

  دبیر بخش شعر وداستان کودک و نوجوان
مریم سیستانی

11

 

دبيربخش خبرگزاري

آرشام استاد سرايي

12

صفحه ويژه

دبير بخش ترجمه

شادي شريفيان

13

 صفحه ویژه

عضو گروه ترجمه

نگين كارگر

14

صفحه ويژه

عضو گروه ترجمه

مژده الفت

15

 

عضو گروه ترجمه

لاله ممنون

16

 

عضو گروه ترجمه

اسماعیل پورکاظم

17

 صفحه ویژه  عضو گروه داستان مائده مرتضوی

18

  عضوگروه سینما حسین خسروجردی (خسرو)

19

صفحه ويژه

دبیر بخش سینما

ريحانه ظهيري

20

 

عضو گروه سينما

مرتضي غياثي

21

 

عضو گروه سينما

مسعود رياحي

22

 

عضو گروه سينما

امين شيرپور

23

 صفحه ویژه
عضو گروه سینما ساحل رحیمی پور

24

 

عضو گروه داستان

شهناز عرش اكمل

25

 

عضو گروه داستان

ندا امين

26

صفحه ويژه

عضو گروه داستان

امير آقا جاني

27

 

عضو گروه داستان

مائده مرتضوی

28

 

عضو گروه داستان

ريتا محمدی

29

   عضو گروه داستان  مرضیه اسدی 

30

 صفحه ويژه

عضو گروه داستان

ياسمن بهارآرنگ

31

 

عضو گروه تئاتر

راضيه مقدم

32

   عضو گروه داستان  رضا نکوئی

33

  عضو گروه ترجمه پونه شاهی

34

   دبیر بخش شعر و داستان زبان کردی  صلاح الدین خضرنژاد

35

   عضو گروه ترجمه  بدری سید جلالی

36

   عضو گروه ترجمه زهرا تدین

37

   عضو گروه ترجمه  ماندانا داور کیا

38

 صفحه ويژه   عضو گروه ترجمه  غلامرضا آذرهوشنگ

39

   عضو گروه ترجمه مریم شیرازی

40

   عضو گروه ترجمه  مریم طباطبائیها

 41

   عضو گروه ترجمه  ساجده آنت

42

     

43


 براي عضويت در كانون فرهنگي چوك به بخش منشور اخلاقي رفته و طبق ضوابط عمل كنيد.

 
  افرادي كه زمان عضويت دراين كانون موفق به چاپ آثار خود شده‌اند.
صلاح الدین خضر نژاد«ری»/ کیوان عابدی«مجموعه شعر اقیانوسی به عمق یک میلیمتر»/بهاره ارشد ریاحی«مجموعه داستان لیتیوم کربنات»/مژده الفت«مجموعه داستان گرامافون»/مهدي رضايي«رمان چه كسي ازديوانه ها نمي‌ترسد؟»/طيبه تيموري‌نيا «مجموعه شعرروزنامه صبح»/فرهنگ شهبازي «رمان ماه درپاگرد اضطراري»/ نعيمه كرداوقلي«مجموعه داستان آوات توي قاب»/ مرجان درودي «عروس خاك»/ سودابه فرضي پور(مجموعه داستان همين است كه هست)/محمدقادرپور(پنجاه داستان كوتاه كوتاه) زهره مسكني«مجموعه داستان داني‌لوها»/حميدرضا اكبري شروه«مجموعه داستان معاش»/سروش هگذر «مجموعه داستان گام محال»/ سروش رهگذر«مجموعه داستان تهران، دوستت دارم»/ ايوب بهرام «مجموعه داستاني شور و شيرين»/ ايوب بهرام «مجموعه داستان جايي براي پناه»/ پروانه حسين زاده «مجموعه شعر لابه لاي فريادها»/عباس رضواني مجموعه شعر «ها كردن در باران»/عباس رضواني مجموعه شعر «اجازه مي‌دهي بانو؟»/محبوبه جعفرقلي مجموعه داستان«فرض مي‌كنم كه هستم»/ غزال مرادي مجموعه شعر«باد مخابره خواهد كرد»/افسانه طباطبايي مجموعه«خواب نوشته‌ها»/ روح انگيز ثبوتي مجموعه داستان«حبانه»/ اشرف‌السادات سادات رمان «گرداب عشق» «شراب سرخ»/ عليرضا احمدي رمان «چوب مقدس»/ حبیب الله نبی اللهی رمان «گفته بودی از عشق بگو»/  
صفحه ويژه «مرجان دوردي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مرجان دوردي»
صفحه ويژه «مهدی رضايی» نويسنده، محقق و مدرس حوزه ادبيات داستانی

ادامه مطلب: صفحه ويژه «مهدی رضايی» نويسنده، محقق و مدرس حوزه ادبيات داستانی
صحفه ويژه «شادي شريفيان»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «شادي شريفيان»
صحفه ويژه «مژده الفت»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «مژده الفت»
صفحه ويژه«عباس رضواني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«عباس رضواني»
صفحه ويژه «اميرآقا جاني»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «اميرآقا جاني»
صفحه ويژه »غزال مرادي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه »غزال مرادي»
صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«بهاره ارشد رياحي»
صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»

ادامه مطلب: صفحه ويژه «طيبه تيموري‌نيا»
صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»

ادامه مطلب: صحفه ويژه «محبوبه جعفرقلي»
صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«ريحانه ظهيري»
صفحه ویژه «ساحل رحیمی پور»

 

ادامه مطلب: صفحه ویژه «ساحل رحیمی پور»
صفحه ویژه «ماندانا داورکیا»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «ماندانا داورکیا»
صفحه ويژه«ياسمن بهارآرنگ»

ادامه مطلب: صفحه ويژه«ياسمن بهارآرنگ»
صفحه ویژه «مائده مرتضوی»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «مائده مرتضوی»
صفحه ویژه «نگین کارگر»

ادامه مطلب: صفحه ویژه «نگین کارگر»
صحفه ویژه «نیوفر شاطری»

ادامه مطلب: صحفه ویژه «نیوفر شاطری»
صفحه ویژه «فائزه پورپیغمبر» دبیر بخش شعر ترجمه کانون فرهنگی چوک

ادامه مطلب: صفحه ویژه «فائزه پورپیغمبر» دبیر بخش شعر ترجمه کانون فرهنگی چوک
صفحه ویژه «آیدا مجیدآبادی»دبیر بخش مقاله و نقد فصلنامه شعر چوک

ادامه مطلب: صفحه ویژه «آیدا مجیدآبادی»دبیر بخش مقاله و نقد فصلنامه شعر چوک