صفحه ویژه «افسانه احمدی»

 افسانه احمدى

متولد ٧ مهر ١٣٥٦

ليسانس حسابدارى

خواندن را از كودكى شروع كردم و نوشتن را از نوجوانى.

***

كتاب اول - مجموعه داستان: " چه ساده مى رويم از ياد " چاپ اول ١٣٩٠- چاپ دوم ١٣٩٢

كتاب دوم - مجموعه شعر كوتاه: "بگو سراغ تو را از من نگيرند " ١٣٩٣

كتاب سوم - مجموعه داستان: "سمفونى سه شنبه ها " چاپ اول ١٣٩٣- چاپ دوم ١٣٩٤

كتاب چهارم - رمان ( به تازگى كار را براى چاپ به انتشارات نگاه سپردم)

***

برنده رتبه اول جشنواره داستانك پايدارى ١٣٩١

برنده رتبه اول جشنواره داستان ارسباران ١٣٩١

برگزيده شده جايزه جلال آل احمد براى مجموعه داستان" سمفونى سه شنبه ها" ١٣٩٤

تقدير شده جايزه داستان تهران1394

رمان كسى در من شيطنت مى كند/ نشر نگاه


نظرات ...