صفحه ویژه «مهناز بدیهیان»

 

مهناز بدیهیان در تاکستانی اطراف اصفهان هنگام ماموریت دو ماهه ی پدر در آن منطقه دیده بجهان گشود. پدری ارتشی و مادری فرهنگی. دوران دبستان را در تبریز و دبیرستان را تا کلاس دهم در شهر اهواز و کلاس یازدهم را در شهر همدان و سرانجام از دبیرستان بهشت آیین اصفهان در رشته ی ریاضی دیپلم گرفت. از دانشگاه پهلوی شیراز در رشته ی تعلیم و تربیت و مدیریت نرسینگ لیسانس دریافت کرد.وی در سال 1979 با در دست داشتن بورس تحصیلی به اتفاق همسروارد ایالت بالتیمور در آمریکا شد. در سال 1982 در رشته ی جامعه شناسی از دانشگاه بالتیمر فوق لیسانس دریافت کرد.درحالیکه در طول این سالها در انتظار برگشت به ایران بود، بین سالهای 1988- 1992 در حالیکه دکترای خود را در رشته ی دندانپزشکی میگذراند از کلاسهای ادبیات دانشگاه آیوا که بزرگترین مرکز ادبیات آمریکاست شرکت کرد و از استادانی چون ماروین بل و مری استفانیک استفاده کرد. ماروین بل در جمعی برای معرفی مهناز گفت: " مهناز ذهن و روحی شاعرانه دارد و از آن نمی تواند بگریزد!"

در سال 2013 در رشته ی تخصصی شعر از دانشگاه پسیفیک فوق لیسانس در یافت کرد. مدتی در دانشگاه تدریس کرد و زمانی نیز نیمه وقت در کنار کار ادبیات به حرفه ی دندانپزشکی ادامه داد.

از وی تاکنون چندین کار ترجمه بفارسی و انگلیس منتشر شده است. بدیهیان برای اولین بار کتاب پرسش های پابلو نرودا و سیلویا پلت را به ایرانیان معرفی کرد و و بدعوت کتابخانه ی نرودا در 2007 سفری نرودایی به کشور شیلی داشت که شخصا کتاب پرسش ها را به کتابخانه ی پابلو نرودا تقدیم کرد و از خانه های نرودا دیدن کرد. در سال 2009 کتاب مهم صدای اعتراض قلم را بفارسی منتشر کرد. همین کتاب به انگلیسی و با نام Saplings Arise در سانفرانسیسکو و با مقدمه ای از جک هرشمن منتشر شد.

وی تاکنون چندین مجموعه شعر به انگلیسی و فارسی در خارج از کشور منتشر کرده است. کتاب برج مراقبت را با همکار میرزا آقا عسگری- مانی منتشر کرد که ترجمه ی آثر بسیاری از شاعران شناخته شده جهان بزبان فارسی ست.

در سال 2015 یک سی دی خوانش دو زبانه ی اشعاری از مولانا را با ترجمه ی کلمن بارک و خوانش اشعار با صدای جک هرشمن و بدیهیان به بازار عرضه شدبا نام Like This در سال 2016 مهناز بعنوان یکی از زنان نمونه ی شهر سانفرانسیسکو انتخاب شد.وی همچنین بدعوت انجمن شعر جهانی کوبا در سال 2014 و 2016 سفری بکوبا داشت.

مهناز یکی از اعضائ اصلی شاعران انقلابی سانفرانسیسکو است و عضو شاعران مارین کانتی.همچنین یکی از اعضائ کمیته ی ترجمه در شهر سانفرانسیسکو. اثر وی در بیش از ده آنتالوژی شعر در جهان منتشر شده است.

دو مجموعه ی شعر از وی در آمریکا در دست چاپ است. مهناز بدیهیان در حال حاضر تمام وقت بکار ادبیات هنر و نقاشی مشغول است. سایت ادبی و چهار زبانه ی ماه مگ اولین سایت ادبی ایران در جهان است که بکوشش مهناز بدیهیان وبا زحمات دکتر علی رضایی سالهای زیادیست منتشر می شود.                                       www.mahmag.org

نظرات ...