صفحه ویژه «مریم غفاری جاهد»

 

مریم غفاری جاهد متولد 1350

کارشناس ارشد ادبیات فارسی - دانشگاه الزهرا

منتقد شایسته تقدیر در پنجمین جشنواره نقد کتاب با مقاله «گذری بر سال های ابری» 1387

برگزیده جشنواره مقالات دانشجویی دانشگاه الزهرا(1384) با مقاله «قضا و قدر در شعر پروین اعتصامی»

برگزیده جشنواره مقالات دانشجویی دانشگاه الزهرا (1386) با مقاله «جلوه های مجاز و تشبیه در داستان های درویشیان»

سابقه پژوهش در زمینه های ادبیات، تاریخ، عرفان و ادیان، فقه و حقوق

هشت سال سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

دو سال سابقه کار در قوه قضاییه و دفتر پژوهش تاریخ

مشاوره بیش از پنجاه پایان نامۀ ارشد و دکتری در رشته های ادبیات، تاریخ، حقوق، عرفان و ادیان

آثار

کتاب گذری بر سالهای ابری(مجموعه مقالات نقد داستان)

کتاب به جنگل های نی تل قسم(مجموعه مقالات ادبی)

چاپ بیش از 50 مقاله و نقد در مجلات داخلی و کتب مجموعه مقالات همایش ها

نظرات ...