شعری از «حسن نازدار» مترجم «سۆران برزنجی»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

 

هر گاە نسیمی می وزد                                                                            ...

لبخندی بر لب پنجرە                                                                               

نقش می بندد.

2

دهانت هیچ گاە                                                                                      

رە بە خانە دلت نمی برد                                                                         

زیرا هرگز ،                                                                                           

حرف دلت را نمیزند.

3

قفس هنوز هم                                                                                         

دلتنگ پرندەای است                                                                                

کە صبحدمی بی خدا حافظی                                                                      

پرید و تنهایش گذاشت.

4

خورشید                                                                                                 

هر چهار فصلش خزان است                                                                        

زیرا هر روز                                                                                          

دستە دستە برگهای زرد نور                                                                       

از او باریدن میگیرد.

5

بە دور منگر                                                                                           

نگاهت را نزدیک کن مادرم                                                                        

بهشتی کە می خواهی                                                                               

زیر پای توست

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692