• خانه
  • شعر
  • شعر ترجمه
  • شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي

شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

شعر «کشتی خاموش» شاعر يحيي كمال بياتلي (احمد آگاه) ترجمه: تورگوت ساي-ن.يوسفي

 

هنگامي كه فرا مي رسد وقت لنگر كشيدن از زمان،

كشتي؛ بندر را ترك مي كند رو به مقصد مجهول

از پيش نه دستي تكان مي دهد كسي و نه دستمالي؛

انگاري خالي از سرنشين ؛ ساكت و خاموش.

با چشمان اشكبار؛ روزها چشم به افق در انتظار،

بازماندگان مآيوس و نا اميد از اين جدايي

اي بيچارگان نه اين آخرين اندوهتان در زندگي،

و نه در حيات پر هجران آخرين جدايي!

عاشقان و معشوقان چه بيهوده در انتظارند

محبوبي كه رفت باز نمي آيد!- اين را نمي دانند

بي شك رفتگان در جايي كه هستند خوشبختند،

سالها آمد و رفت و آنان ازجايي كه رفتند باز نمي آيند...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692