صفحه ویژه «مریم ایلخان»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

maryam ilkhan

مریم ایلخان(١٣٥٤) داستان‌نویسی را، به صورت آکادمیک، از سال ١٣٨٤ نزد اساتید سیامک گلشیری و حسین سناپور آغاز کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ادبیات داستانی و استفاده از محضر اساتیدی چون دکتر پروین سلاجقه، به فعالیت خود به صورت گسترده‌تری ادامه داده و با نگارش و ترجمۀ مقالاتی در حوزه ادبیات داستانی با نشریات مختلف همکاری کرده است. مجموعه داستان "من هنوز بیدارم" حاصل فعالیت این دوره است.
تعدادی از داستان‌های این مجموعه مورد توجه داوران مسابقات مختلف قرار گرفته و جوایزی را نصیب خود کرده‌اند. بخشی از داستان "بعضی قصه ها اینجوری تمام می شوند":
امروز مي‌شود چهار سال و هشت ماه و شانزده روز؛ از روزي كـه مامـان پرده را از روي همين پنجره كنار زد تا نور صـبح بيفتـد روي صـورتم و افسردگي‌ام درمان شود! گفته بود "آفتاب دواي افسردگيه". از آن روز، تا همين چهل و پـنج روز پـيش، هـر صبح كه آفتاب مي‌افتاد اينجا روي تخت، اين جملۀ فراموش ‌نشدني‌اش توي سرم زنگ مي‌زد. آفتاب دواي افسردگيه. و من چشم‌ها را مي‌بسـتم. آفتاب صورتم را گرم مي‌كرد. يك دست را مي‌گذاشتم روي شکمم و دسـت ديگر را مي‌كشيدم روي تخت و هر صبح به هـر دو جـاي خـالي، صـبح به‌خير مي‌گفتم. دواي افسردگيِ مامان براي من كاري نکرد، تا روزي كه براي اولين بار بعد از آن شبِ سياه، با شنيدن يك جملـه از كسـي كـه هميشه كنارم بود و نبود، دلم تکان خورد...

ketab ilkhan

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مریم ایلخان

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692