به همایون حسینیان چه!؟

شعر طنز «به من چه!» از همایون حسینیان بر اساس کاری از بیژن مرتضوی

تو عصر پهلوونای جوونمرد/ که افتادن میون شیشه و گرد

توی عصری که لوطی عرق خور/ پاتیل میشه با یه نوشابهی سرد

تو فصلی که به ما یارانه میدن/ به کاغذ پارهها هم پا نمیدن

کنار ناجیایی که تو تحریم/خبرهای ظفرمندانه میدن

به من چه اقتصاد زیرزمینی/ به من چه پر شده اجناس چینی

میگفتن نفت و میآرن تو سفره/ ولی حالا دریغ از سیبزمینی

به من چه چن میشه گاو هلندی/ به من چه کی سره تو گاوبندی

توی شب زوزهی گرگ مرفه/ به من چه زندگی گوسفندی

 

توی عصر همون گوگول مگولی!/ که چن ساله بهش دادیم کولی

به اون تنبل که توی ماه خرداد/ با تک ماده بهش دادن قبولی

خبرگزاریای حرفهای، تاپ/ که پیاچدی دارن توی فتوشاپ

تو فصل دزدی میلیارد میلیارد/ میرن دنبال دستگیری کیفقاپ

به من چه چن هزار میلیارد چنده/ یا تو دسه کیه برگ برنده

کی بیرونیه و کی اندرونی/ چه ربطی داره این حرفا به بنده

به من چه حرفای بیربط و بیرا/ به من چه ول میچرخن بچه شیرا

به من چه کی نداره یا کی داره/ یا چی دارن توی کیسه وزیرا

 

تو فصل واعظای ریز و کوچیک/ که فرمون میدن از پارک ژوراسیک

تو عصر کائنای رو به قبله/ که پر کردن یه دنیا کیسه و خیک

کنار گزمهی محبوب و خونسرد/ جوونمرد و جوونمرد و جوونمرد

کنار اونکه از روی تفاهم/ واسه زندونیا نوشابه وا کرد

به من چه کی سمت داره تو چنجا/ به من چه از کیه این درد و رنجا

کجای این جزیره؟ دست کیه؟/ کلید اصلی صندوق گنجا

به من چه کی گرفته یا کی داده/ کدوم مسوول اِنده بیسواده

شکاف هسته رو عشقه! ولش کن/ شکاف درز جیب خونواده

نظرات ...