• خانه
  • شعر
  • شعر ترجمه
  • کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»

کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

کوتاه سروده هایی از«قاسم تاباک(شاعر معاصر کرد)» ترجمه «خالد بایزیدی(دلیر)»

 

1-

همیشه!

نوک اش رابه آب می‌زد

ومی خواست:

ماه را

برای جوجه‌هایش

به ارمغان ببرد

2-

برروی چتری

باران می‌بارد

و کودک

رنگین کمان را

می‌کشد...

3-

بیا!

سروسامانی به زندگی ببخشیم

سر از من

ازسامان بگذر

به آغوش ات قانعم

4-

عکس گرفتن

باچاقو

برروی لبهایمان

خنده را

می‌تراشند

5-

آهسته!

خود را این ور و آن ور می‌کنم

هیچ کس...

به شکستن نمی‌اندیشد

6-

همیشه می گویم:

درخت منی

شما بگوئید:

کجا درخت

به کوچ می‌اندیشد

7-

نبودن ات!

انگارریزه ریزه‌های شیشه است

به هر کجا که می‌روم

خون ازمن 

می‌چکد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692