صفحه ويژه «علي قلي نامي»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

 

کارنامة علمی - ادبی
Scientific – Literary Résumé


1.    فوق ديپلم، مركز تربيت معلّم شهيد باهنر
2.    کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز
3.    کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اورمیّه  
4.    دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره)


1.    دبیر زبان و ادبیات فارسي آموزش و پرورش از سال 74 تا کنون   
2.    مدرّس فارسی عمومی در دانشگاه مراغه از 1392 تا کنون
3.    مدرّس زبان تخصّصی و فارسی عمومی در دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) از 1392 تا 1393
4.    ارزياب و ويراستار سازمان سمت، از 1394 تاكنون1.    دیباچۀ نقد ادبی؛ نظریه و کاربرد آن، چارلز برِسِلر، ویرایش پنجم، 2014 (به سفارش نشر چشمه در دست انجام)
2.    مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی، نشر سفیر اردهال، 92.
3.    فرهنگ توصيفي اصطلاحات نسخه¬های خطّی جهان اسلام، ارمغان تاریخ، 94.


1.هزل و طنز در ساختمان غزل حافظ؛ روش، هدف و دستاوردها


1.    دیالکتیک مثنوی و کمدی! چاپ شده در مجموعه مقالات در هشتمین همایش بین¬المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی همراه با ارائه؛ زنجان، شهریور 1392.
2.    مولوی و موسیقی چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش ملی پیام نور آبان 92 بجنورد.
3.    سازۀ غزل حافظ؛ اهداف و دستاوردها، دهمین همایش انجمن ترویج همراه با ارائه، دانشگاه محقّق، شهریور  94.
4.    استعارة بندهشي و استعارة هنري در داستان سياوش براي دوازدهمين همايش انجمن ترويج.
5.    مخيّلات و مشبّهات در مثنوي، همايش بين¬المللي ادبيات، عرفان و فلسفه، تربت حيدريه
6.    نقدي بر ديوان تازه چاپ¬شدة حافظ به تاريخ 801 هـ. ق.، براي ميراث مكتوب
7.    استعارة بندهشي و استعارة هنري در شاهنامه، ارسال به يازدهمين دورة ترويج

1.    The crushed people in Iranian short stories today منتشَر در فصل-نامۀIJMSBR  (ISI)  در سال 2012.
2.    Investigating on roots of Iranian short story  منتشَر در فصل¬نامۀ  AENSI (ISI)  با ضریب تأثیر 142/0 ٪ در سال2012.
3.    معناشناسی و آواشناسی سه واژه از جهانگشای جوینی و تاریخ بیهقی، فصل¬نامۀ علمی – پژوهشی زبان¬شناس، شمارۀ 10، سال سوم، 93.
4.    روایات بندهشی، زمینة گفتمانی استعاره‌های شاهنامه، نشرية علمي-پژوهشي زبان و ادب كرمان، (ISC)، 94
5.    خودانگاری در شاهنامه از دیدگاه زبان¬شناسانۀ هالیدی با متن انگلیسی براي نشریۀ مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه پرینستون،
6.    موادّ قياسي در تمثيلات جدلي مثنوي، نشرية علمي-پژوهشي ادب غنايي، دانشگاه آزاد نجف آباد،
7.    مفهوم هزل و هجو بر اساس نظرية قضاوت اجتماعي مظفّر شريف، (رساله)
8.    نظيره¬سازي و نقيضه¬پردازي در شعر و نثر دورة صفويه، (رساله)
9.    هزل و طنز و هجو در شعر و نثر دورة صفويه، (رساله)
10.    «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟، نشرية علمي-پژوهشي ادب غنايي، دانشگاه آزاد نجف آباد، سال 3، شمارة 6، بهار 92، صص. 61-72.
11.     آسيب¬شناسي تحليل¬هاي حوزة هجو، هزل/طنز و اصطلاحات مربوط به آن¬ها،
12.    برخي واژه¬هاي پهلوي بازماندة رايج در زبان مردم آذربايجان، همايش ادبيات و زبان¬شناسي، تهران


1.    داوری مقالۀ مولانا از دیدگاه شمس¬الدین تبریزی، دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسي.
2.    


1.    معرفت¬شناسي فضيلت (دورة دكتري فلسفه 2 واحد)، زهرا خزاعي، سازمان سمت.
2.    تاريخ ادبيات 2 (دورة كارشناسي ادبيات 2 واحد)، نويسندگان، سازمان سمت.
3.    تاريخ ايران در دورة قاجاريه، عصر تأسيس، غلام¬حسين زرگري¬نژاد، سازمان سمت.
4.    روشنايي ماه اوت، نوشتة ويليام كِي. فاكنر و بازگرداني عبدالحسين شريفيان، نشر چشمه.


1.    بلاغت 2، ...........، سازمان سمت.
2.  

دیدگاه‌ها   

#2 Atefe 1396-07-28 15:49
تبریک میگم
#1 مینا عبادی 1393-04-07 16:17
سلام افرین به این همه هوشت دایی جونم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692