صفحه ویژه «سعید اسدی»

 

سعید اسدی متولد آبان سال 1361 در اصفهان است.اکنون ساکن تهران است و در زمینه داستان نویسی فعالیت می کند و دو کتاب تاکنون منتشر کرده است.

مجموعه داستان شیون : ناشر مولف

داستان بلند خط تیره : نشر کیان افراز

داستان بلند سرب : در دست تالیف

یک مجموعه داستان : در دست تالیف

مصاحبه با سعید اسدی

نظرات ...