صفحه ویژه «پروین پناهی»

 

پروین پناهی

متولد 26/10/1364 – تهران

لیسانس زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس ادبیات تطبیقی

عضو هیئت داوران در سه دوره جشنواره مجازی کتابخوانی

عضو هیئت داوران در دو دوره جشنواره تولید کتاب های صوتی کودکان و نوجوانان

اجرا و داوری دو دوره از جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران

مولف دو کتاب ویژه کودکان

مولف کتاب اضطراب درزنان ( اشعار فروغ فرخ زاد و غاده السمان ) انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

نظرات ...