صفحه ویژه «خالد بایزیدی (دلیر)»

 

خود خالد اینگونه می نگارد:
در سال 1345به این کره تبعید شدم .در مهاباد دیپلم گرفتم و از آنجائی که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم .پدرومادرم مایل بودند درس فقه بخوانم. به احترام آنان روی هم رفته مدت چهارسال در دو مکتبخانه شهید: شهریکندی مهاباد و بوکان به تحصیل علوم دینی مشغول بودم. بر اثر علاقه شدیدی که به هنر و ادبیات داشته و دارم به مطالعه شعربه زبان های کردی و فارسی روی آوردم و دراین زمینه بطور جدی وارد شدم.در نتیجه ی
کوشش های مداوم و مشتاقانه به تدریج به سرودن شعرکردی وفارسی و ترجمه شعرشاعران معاصر کُرد پرداختم و اشعار و ترجمه هایم در روزنامه ها و سایتهای مختلف ایران و خارج از کشور چاپ شده ومجموعه شعرهای زیر را نیز در انتشارات فرجام تهران بامدیریت پروفسور فاروق صفی زاده بچاپ رسیده است:
 
1-مجموعه شعرسخن دل
2-مجموعه شعردل مویه
3-مجموعه شعرعصیان غربت
4-مجموعه شعرتبسم تاکستان
5-مجموعه شعرباران عشق
6-توراچون کتابی برگزیدم(ترجمه شعرشاعران معاصرکرد)
7-سیمای ونبوو...سیمای گمشده(مجموعه شعرکردی)
8-لبخندژرف(کاریکلماتور)

نظرات ...