صفحه ویژه «مهری حیدرزاده»

 

متولد تهران -1333 –لیسانس بیولوژی از دانشگاه تهران

اولین رمان ام با نام " شکوفه عشق " در سال 1370 توسط انتشارات محترم اردیبهشت منتشر شد.

به دلیل مشغله کاری تا حدود سالهای 1380 نتوانستم تالیفی داشته باشم .

مجموعه داستان کوتاه "سحرگاه خاکستری" توسط انتشارات محترم روزگار منتشر شد .

سپس با راهنمایی های مرحوم استاد گرانقدرجناب آقای " احمد محمود " دومین رمان ام " آستانه پنجم "   در سال

1384توسط نشر محترم نغمه زندگی منتشر شد.

داستانهای کوتاهی در بعضی نشریات و سایت های ادبی منتشر نموده ام .

در حال حاضر داستانهای کوتاه ام در کتابی با نام " آواز بخوان جنوبی " توسط انتشارات محترم ابتکار نو زیر چاپ است.

همچنین رمانی با نام " ماهی و مهتاب " درحال گرفتن مجوز می باشد.

کتاب "زنان باغ نارنج " منتشر شده توسط نشر" نغمه زندگی "

نظرات ...