ترانه «مهدی شیرافکن»

 

میری و تموم دنیا

بعد رفتن تو پوچه

حال تالابی و دارم

که اسیر فصل کوچه

بی تو داغونم شبیه

بغض نزدیک شکستن

میشکنم فواره میشم

اگه دل بگیری ازمن

داری دل میکنی اما

واسه رفتن توزوده

دل این دره هنوزم

دلخوش صدای روده

هیچی از دنیا نمیخوام

وقتی عشق تو باهامه

عمریه این اسب وحشی

توی آغوش تو رامه

من یه عمره عاشقونه

تورو ازخدا میخوام و

نذر چشمای توکردم

تک تک ترانه هام و

قید رفتن و بزن تا

این جنازه جون بکیره

این کویر تشنه حقش

رو ازآسمون بگیره

نظرات ...