ترانه «محمدرضا حسینعلی پور»

هميشه حقتو خوردن

کسي واست نمي ميره

دارن رگهات خشک ميشن

بگو خونت کجا ميره

 

بگو گرد و غبار داره

ميجنگه باتو هشت ساله

چي شد ميراث هشت سال جنگ

چي شد باغ گل لاله؟

 

بگو نفتت کجا ميره؟!

به کي گازت رو بخشيدن؟

به رامهرمز يا ابادان

به کي دارن بها ميدن؟!

 

صد و هفتاد و پنج غواص

به اين فرياد زير آب

جوونيشون و بخشيدن

که حق,چشماش نگيره خواب

 

حالا کارون حواست هست

شبونه آبتو بردن

به گوش ماهيا بسپار

تو اين بازي شکست خوردن

 

تو آباد کردي ايرانو

ولي حالا چه ويروني

بميرم واسه تو کارون

که محتاج يه باروني

 

يکم بات درد و دل کردم

نخواستم ناراحت شي باز

ببخش کارون,ببخش شهرم

ببخش ويرونه اي اهواز

 

صد و هفتاد و پنج غواص

به اين فرياد زير آب

جوونيشون و بخشيدن

که حق,چشماش نگيره خواب!

 

حالا کارون حواست هست

شبونه ابتو بردن

به گوش ماهيا بسپار

تو اين بازي شکست خوردن!

نظرات ...