شعر كودك«زهرا زواري»

ترانه سرا، طراح گرافیک/ متولد 67 اهواز 
شروع فعالیت در زمینه‌ی ادبیات کودک سال 1389 با برنامه  بوستان پورنگ
  انتشار یک کتاب کودک در زمینه مشاغل
ادامه همکاری با تلوزیون در برنامه  هزار و شصت و شونزده در سال 91
انتشارچندین تراک موسیقی کودک و همکاری با شرکت با نی‌نی تولید‌کننده شعرهای کودکانه همراه با داستان 
همکاری با برنامه  کتابخانه پورنگ در سال92

نظرات ...