شعر کلاسیک «یاشار نقی زاده»

به جهنم

گیرم که مرا دوست نداری، به جهنم

از  معرکه عشق، کناری، به جهنم

جراحی  و  آرایش  و  انقدر افاده!

خوشگل شده ای وقت نداری؟ به جهنم

با این رژ ِ لب‌های  اناری - ترکاندی

باروت شدی - روت نیاری به جهنم

آورده کلاغی  خبر  نیستی ات  را

مُردی به درک؟! پای قراری به جهنم

با این همه در خواب دچارت شده بودم

گفتی که در این عشق دچاری به جهنم

ای کاش دلم داشت خبر زودتر از زود

امشب حرکت کرده قطاری به - جهنم!

 

نظرات ...

  • هاشم توکلی

    ارسال شده در 2016-03-27 12:01:14

    آقای نقی زاده درود .


    سروده ی زیبا یی ا ست و فکر می کنم هرکس بخواند لذت خئاهد برد.

    جواب به این نظر