شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ»

İKİ KERE İKİ

  __________________

,İkikereikidörtediyorsa  

!Ben deseniseviyorumdarılma  

,Birde hergeceninsabahıvarsa  

!Ben deseniseviyorum,darılma  

,Durupdinlenmedenakarsapınar  

,Herkışınardındangelirsebahar  

!Balıklarınsuyusevdiğikadar  

!Ben deseniseviyorumdarılma  

.Baköylegeçmiyorumsırayı  

.Varsınkaderbozarsabozsunarayı

.ekmeğisever fakirparayı  

!Ben deseniseviyorumdarılma  

AbdurrahimKarakoç

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692