شعر زبان اصلی «فدوی طوقان»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

شعر زبان اصلی «فدوی طوقان»

« لاتتکلم إن التفسیر یقلل من طرافه الموضوع»

إذهبی،و إعبری الصحاری إلیه

فإذا ما احتواک بین یدیه

و لمحت الاشواق فی مقلتیه

مائجات اشعه و ظلالا

مفعمات ضراعه و ابتهالا

فإذا اللیل سفّ منه الجناح

و مضت فی انسراحها الارواح

تتلاقی علی مهاد الاثیر

عبر آفاق العالم المسحور اللاشعور

فاسبقتنی انت کل حلم الیه

و استقری هناک فی جفنیه

عائقی روحه و رقی علیه

انشدیه شعری و غنی لحونی

فی هواه

بثیه کل شجونی

صوری لهفتی له و حنینی

حدثیه...حتی یلوح الصباح

فاذا اقبل النی عینیه

و صحا لم یجد هناک لدیه

غیر لا شی ماثلا فی یدیه

وارجعی انت صوره بکما

و جهها خامدا بلا تعبیر

میت القلب والهوی والشعور

هکذا لیظل حبی سرا

غامضا

ان للغموض لسحرا

آسرا یجذب النفوس الیه

حیث تبقی مشدوده فی یدیه

لیس تقوی علی الفکاک فکونی

انت مثلی لدیه عمقا و غورا

هکذا و لیظل نهب الظنون

تائها بین شکه و یقینه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692