شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»

 

"دو دوتا چهارتا"

_______________

دو دوتا چهار تا

اگر طبق اصول دو دوتا میشود چهار تا

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که بعد از هر شبی صبح است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که چشمه بی استراحت و یکسره جاری ست

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که بعد از هر زمستانی بهار است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

به اندازه ای که ماهی عاشق آب است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

به راحتی نمی گذرم از تو

بگذار بر هم زند بین ما را ؛ تقدیر

گرسنه نان را دوست دارد

و

فقیر پول را

و

من هم تو را

؛ این جرم نیست ...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692