شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

"ساعت در محله قدیمی یهودی ها"

زمان  می دود در خیابان  'پریکوپی'
مثل دوچرخه سوار قهرمانی
که فکر می کند می تواند
از ماشین مرگ سبقت بگیرد

تو در این محله
شبیه ساعتی هستی
که عقربه هایش
وارونه می چرخند

کاش وقتی که مرگ غافلگیرم می کند
پیر پسری شش ساله بمیرم ...

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692