شعر از «مهمت باشاران» ترجمه «سینا عباسی هولاسو»

 او در سال ۱۹۲۶ در ” جیلان کوی ” ترکیه به دنیا آمد. وی در سال ۱۹۴۳ آموزش ابتدایی را در انستستوی روستای ” کپیر تپه ” و آموزش عالی را در انستیتوی ” حسن اوغلان ” در سال ۱۹۴۶ به پایان رساند. مهمت با خاتون بیر سن یاشاران که در انستیتو آشنا شده بود ، ازدواج کرد. در سال های ۱۹۵۰ تا۱۹۶۰ زمانی که ادبیات به صورت جدی در حرکت بود او به عنوان یکی از نمایندگان شعر پیش رو معرفی شد. اولین شهر باشاران در زمان تحصیلش در مجله ای که در انستیتو منتشر می شد چاپ شد.

او در سال ۱۹۵۳ اولین کتابش با نام” گلابی وحشی ” را منتشر کرد و در سال۱۹۶۰ کتاب ” طرحی از ماه نیسان ” را به چاپ رسانید                               

ترجمه شعر به فارسی

” تا چشم کار می کند ، آبی

تا جایی که می توانی بروی ، خشکی

تا جایی که از خود بی خود شوی ، زن

در این دنیا

به اندازه ی اعتمادی که داری، دوست

به اندازه ای که فکرش را بکنی ، زیبا

دنیایی به اندازه ی زندگی که می توانی بکنی

نظرات ...