«نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

 من نه تاکستان ها

نه گلزارها را می خواهم
نه اسبان را
و نه کشتی ها را...
ای خدا!
روح مرا از من مگیر
من انسانی کنجکاوم!
ومی خواهم سرانجام این بازی را بدانم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692