شعر «بمب کنار جاده ای» سامره عباسی

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

samere abasi

این شعر نیست

یک بمب کنار جاده ای ست

 

که هنوز در دست کودکیست

که توپش می پندارد

این جاده ها هر کدام به راهی می روند

کسانی را می برند و کسانی را می آورند

کسانی را می رسانند و کسا نی را  نیز هرگز نمی رسانند

و کودکی را که فلسفه ی زندگی اش مانند توپش

گردِ گرد است

به هرکجا که برود

به همانجا بازش می گرداند

به جستجوی توپی

که حالا شعریست در مرز انفجار.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

داستان کوتاه «غارغار» نویسنده «سامره عباسی» بمب کنار جاده ای

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692