شعر آزاد «مهشید حاجتی»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

 

من یک چهار ضلعی ام

         ذرت های بو داده

             در آتش قیصریه را

         برایت به بار آورده ام

         و خدایی نمی کنی مرا!

باید جاری شوم

   به روی خودم

     تا ببینی خودت را

       و آسمانی شوی مرا

که خدا

   بعد از زمین است

   که سیب را شیرین می کند

       تا تیشه

که انسان کوه بود

اما مثل کاه

     از شانه ی این نیایش

         می رمید تا خون آن قربانی

ما هیچ نداشتیم

قبل از گرگی که تو بودی

         و بعد از زنی که تو نیستی

باید فرهادی برای این اضلاع

                 که دایره ضلع ندارد

               و تو دیگر ذرت دوست نداری

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692