داستان «مشاوره ازدواج» نویسنده «اِم. استنلی بوبین» مترجم «زهرا تدین»

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:

داستان «مشاوره ازدواج» نویسنده «اِم. استنلی بوبین» مترجم «زهرا تدین»

 

مشاور شروع کرد:" خوب، فکر می‌کنید ازدواج شما به بن بست رسیده؟"

زن آهی کشید و گفت:" اون همون مردی نیست کهباهاش ازدواج کردم. اون اول‌ها خیلی رمانتیک بود. همیشه برام گل می‌خرید. در ماشین رو برام باز می‌کرد. و بطور شگفت انگیزی نوازشم می‌کرد".

زن داشت خاطراتش روپاک می‌کرد.

" اما حالا تمام وقتش رو با دوستاش می گذرونه، آبجو میخوره و فوتبال نگاه میکنه. وقتی هم که خونه ست میشینه جلوی تلویزیون و انتظار داره مثل یه خدمتکار حاضر به خدمت کنارش وایسم. انگار که من اثاث خونه ام. اصلاً نمی‌فهمم چه اتفاقی افتاده!" زن ساکت شد و صورتش رو با دستاش پوشوند.

مشاور بعد از سکوت کوتاهی پرسید:" هیچوقت به شوهرتون گفتید که چه احساسی دارید؟"

زن بدون اینکه سرش را بلند کند جواب داد:" چه فایده‌ای داره؟ آدما که عوض نمی‌شن!"

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692