داستان «پس دادن فیلم ویدئویی اجاره‌ای» نویسنده «اِم. استنلی بوبین» مترجم «زهرا تدین»

 

مشتری:" لطفاً پول اجاره‌ای که برای این فیلم پرداختم رو به من برگردونید."

فروشنده:" متاسفم قربان. ما نمی تونیم پول شما را به این خاطر که از فیلم خوشتون نیومده برگردونیم."

مشتری:" نه! من پولم رو می خوام چون این فیلم آزاردهنده بود."

فروشنده (فیلم را در می‌آورد): "خوب. حتماً صحنه‌های غیر اخلاقی داشته؟"

مشتری:" نه این چیزها منو اذیّت نمی کنه."

فروشنده:" اآها! خوب شرط می‌بندم خشونت زیادی داشته. اون قسمتی که یارو همه رو توی دفتر به گلوله می بنده واقعاً خشنه."

مشتری:" نه اینم نیست."

فروشنده:" پس به خاطر کلماتی که به کار می‌برند بوده. بیش از اندازه از کلمات رکیک استفاده می‌کردند."

مشتری (سرش را تکان می‌دهد):" نه. چیزی که منو آزار داد اون همه اراجیف درباره خدا و بهشت و غیره بود. کاملاً غیر منتظره و بی ربطبرای یه همچین فیلمی."

فروشنده (فیلم را پایین می‌گذارد):" بسیار خوب. یک لحظه صبر کنید تا اعتبار حساب شما را چک کنم."

نظرات ...