• خانه

آثار هفته 409 /

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و ششمين ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه

  بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست

     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

دانلود فرم پيش ثبت نام ششمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 408 / شانزدهم خرداد سالروز درگذشت «هوشنگ گلیشیری» یاد و نامش گرامی

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و ششمين ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه

  بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست

     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

دانلود فرم پيش ثبت نام ششمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 407/ درگذشت «صابر رهبر» کارگردان پیشکسوت سینما را به جامعه هنر ایران تسلیت عرض می کنیم

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و ششمين ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه

  بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست

     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

دانلود فرم پيش ثبت نام ششمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 406

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و ششمين ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه

  بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست

     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

دانلود فرم پيش ثبت نام ششمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 405/ بیست و هشتم اردیبهشت روز بزرگداشت خیام گرامی باد

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

 دانلود چهل و ششمين ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه

   بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست

     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 404/ بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

 دانلود فرم پنجمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك

دانلود چهل و پنجمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک ارديبهشت ماه

 

         بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست
     براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 402/ درگذشت استادمحمدرضا لطفی را به جامعه هنر ایران تسلیت عرض می کنیم

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

 دانلود فرم پنجمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك 

دانلود چهل و پنجمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک ارديبهشت ماه

   بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست 

        براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 401/ اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی گرامي باد

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

 دانلود فرم پنجمين دوره آكادمي داستان نويسي چوك 

دانلود چهل و پنجمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک ارديبهشت ماه

 

 بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست 

        براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

آثار هفته 400/ بیست و پنج فروردین زادروز «پروین اعتصامی»، یادو نامش گرامی

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و چهارمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک فروردین ماه 93

دانلود فرم عضويت در باشگاه كتاب نويسندگان، مترجمان و كتابخوانان ادبيات داستاني چوك

 بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست 

        براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

  دانلود فرم «پیش ثبت­ نام» پنجمین دوره آکادمی داستان­ نویسی چوک

آثار هفته 399/ نوزده فروردين سالروز درگذشت «صادق هدايت»، يادو نامش گرامي

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود چهل و چهارمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک فروردین ماه 93

دانلود فرم عضويت در باشگاه كتاب نويسندگان، مترجمان و كتابخوانان ادبيات داستاني چوك

 

 

 بخش مقاله، نقد، گفتگو هر روز يك پست 

        براي آشنايي با كليه فعاليت‌هاي كانون اينجا كليك كنيد

       بخش خبرگزاري روزانه با دهها خبراز دنياي شعر، داستان، سينما، موسيقي، تئاتر

  دانلود فرم «پیش ثبت­ نام» پنجمین دوره آکادمی داستان­ نویسی چوک

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692