[داستان نویسِ وقایع محال و عابرِ معبرهای غیرقابلِ عبور] کمی از کابوس های اسماعیل زرعی/ نوشته ی: فریبرز ابراهیم‌پور (نویسنده و منتقد کرمانشاهی)

فریبرز ابراهیمپور(ف.الف.نگاه)نویسنده و منتقد پیش کسوت کرمانشاهی، بر مجموعه داستان (کمی از کابوس های من)نوشته:اسماعیل زرعی، نویسنده ی کرمانشاهی، نقدی جامع و پر وپیمان نوشته است:

***

مرتضی حاتمی(نویسنده و روزنامه نگار ادبی):

«فریبرز ابراهیمپور» (ف. الف. نگاه) متولد آبان ماه اوایل دهه ی هفتاد در کرمانشاه است.«او از معدود نویسندگانی است که نه به حجم مطالب می‌اندیشد و نه دل‌خوش است به کثرت آثار، برای او کیفیت مطالب، مهم‌ترین شاخصه‌ی ارزش‌گذاری بر انواع نحله‌های ادبی است»(هفته نامه ندای جامعه(چاپ کرمانشاه) دوشنبه ۲۹تیر۱۳۸۳شماره۸۷(نوشته ی: اسماعیل زرعی) ایشان در زمینه‌های شعر، داستان کوتاه، نقد و مقالات ادبی فعالیت می‌کند.

ادامه مطلب: [داستان نویسِ وقایع محال و عابرِ معبرهای غیرقابلِ عبور] کمی از کابوس های اسماعیل زرعی/ نوشته ی:...