اعلانات ویژه چوک

ثبت نام شانزدهمین دوره های تخصصی ادبیات چوک (حضوری و غیرحضوری) در رشته های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، کارگاه فیلم، کارگاه شعر، اسطوره شناسی و ترجمه ادبی شروع شد. برای ثبت نام به سایت خانه داستان چوک مراجعه کنید.

www.khanehdastan.ir

  16 ch

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شماره 88 آذرماه سال 96

mahnameh 88

  • خانه

آثار هفته 510

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستان نویسی چوک شروع شد.

دانلود شصت و نهمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،اردیبهشت ماه

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

تازه های شعر و داستان، هفته 509

 

داستان «حسن جمشیدی»

داستان «مریم بلاش آبادی»

داستان «مسعود حائری»

شعر آزاد«فاطمه بردخونی»

شعر ترجمه «فائزه پورپیغمبر»

شعر آزاد «آرزو نوری»

ترانه «زهره پوربابکان»

شعر ترجمه«ن. یوسفی»

شعر آزاد «لیلا محمودی»

از اینجا دانلود کنید.

آثار هفته 508

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستان نویسی چوک شروع شد.

دانلود شصت و نهمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،اردیبهشت ماه

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

تازه های شعر و داستان، هفته 508

داستان «غزل پورنسائی»

داستان «لیدا نیک فرید»

داستان «علیرضا احمدی»

داستان ترجمه«میلاد خسروی»

شعر ترجمه «ئلچین حسن‌زاده»

شعر ترجمه «پونه شاهی»

ترانه «زهرا داوری»

شعر ترجمه«فاطمه هوشیار»

شعر آزاد «خالد بایزیدی»

از اینجا دانلود کنید.

 

آثار هفته 507

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود شصت و نهمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،اردیبهشت ماه

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستان نویسی چوک شروع شد.

تازه های شعر و داستان، هفته 507

  

داستان «مجید رحمانی»

داستان «یوکابد جامی»

داستان«مرتضی عسگری»

شعر زبان اصلی «آیدا مجید آبادی»

شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»

شعر آزاد «مریم نقیب»

شعر ترجمه«سودا مددنژاد»

شعر ترجمه «غزل فلک رو»

شعر آزاد «صادق صیادی»

از اینجا دانلود کنید.

آثار هفته 506

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود شصت و نهمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،اردیبهشت ماه95

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستان نویسی چوک شروع شد.

تازه های شعر و داستان، هفته 506

داستان «مجید قدیانی»

داستان «نیلوفر ناظری»


داستان «امین کمساری»

 

شعر آزاد «سعیده پاک نژاد»

 

شعر آزاد «نگار غلامعلی پور»

 

داستان ترجمه «صابر مقدمی»

 

ترانه «حسام بهمن»

 

شعر ترجمه «باسط مورادی»

 

شعر ترجمه «بابک زمانی»

از اینجا دانلود کنید

آثار هفته 505

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

دانلود شصت و هشتمین ماهنامه ادبیاتداستانی چوک،فروردین ماه95

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 505

   داستان «ناهید عباسیان»

داستان «نجیب الرحمان»    

داستان«محمود خلیلی»

داستان ترجمه «وفا کشاورزی»

داستان «فروغ صابر مقدمی»

ترانه «حامی عاشوری»

شعر ترجمه«شاپور احمدی»

ترانه «نیلوفر حسینی»

شعر آزاد «هانی فرهمند»

دانلود فایل از اینجا

آثار هفته 504

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

دانلود شصت و هشتمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،فروردین ماه95

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 504

  

داستان «غزل پورنسایی»

داستان «مریم نیازی»    

داستان«مریم موفقی»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

شعر کلاسیک «سیدرضا موسوی»

داستان ترجمه «محدثه محمدعلی پور»

شعر ترجمه«بابک زمانی»

شعر آزاد «سریا داودی حموله»

شعر آزاد «انژیلا عطایی»

دانلود فایل از اینجا

آثار هفته 503

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

فصلنامه شعر چوک، یادنامه سیمین بهبهانی

دانلود شصت و هشتمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،فروردین ماه95

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 503

  

داستان «گیتا بختیاری»

داستان «محمد امین پورحسینقلی»    

داستان«مریم غفاری جاهد»

شعر ترجمه «محسن حامد»

شعر کلاسیک «فاطمه نصیری»

داستان «محمد عزیزی»

شعر ترجمه«پونه شاهی»

ترانه «مهلا تیموریان»

شعر آزاد «علی ربیعی»

دانلود بخش اول                     دانلود بخش دوم

هفته 502

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

سال نو خجسته باد

دانلود شصت و هشتمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،فروردین ماه95

گزارش و عکس‌های روز جهانی داستان و بزرگداشت قباد آذرآیین

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 502

  

داستان «زهرا شهبازی»

 

داستان «امیر کلاگر»    

 

داستان«زهرا دستاویز»

 

داستان ترجمه «مسعود نوروزپور»

 

شعر کلاسیک «هاشم توکلی»

 

شعر کلاسیک«محمد برشان»

 

شعر آزاد«بهمن آقایی‌نژاد»

 

ترانه «فرزاد محمدرضایی»

 

شعر آزاد «شاپور احمدی»

 

501

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود شصت و هشتمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک،فروردین ماه95

گزارش و عکس‌های روز جهانی داستان و بزرگداشت قباد آذرآیین

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 501

  

داستان «آرش خوش‌صفا»

داستان «سپیده ابرآویز»    

داستان«لیلا امانی»

داستان ترجمه «رضا بهبودی»

شعر آزاد «جواد کوچی»

ترانه«پونه شاهی»

شعر زبان اصلی«متین آلتوک»

ترانه «علی عابدی»

شعر آزاد «فاطیما فاطری»

از اینجا دانلود کنید

500

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

دانلود شصت و هفتمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک، اسفندماه 94

گزارش و عکس‌های روز جهانی داستان و بزرگداشت قباد آذرآیین

اولین بانک اختصاصی مقاله، گزارش و مصاحبه ادبی، فرهنگی و هنری

دانلود فرم پیش‌ثبت نام یازدهمین دوره آکادمی داستاننویسی چوک

تازه های شعر و داستان، هفته 500

 

  داستان «محمود خلیلی»

داستان «نیما یوسفی»    

داستان« سیده سمیه سیدیان»

داستان ترجمه «سینا عباسی هولاسو»

شعر آزاد «هانی فرهمند»

 

شعرزبان اصلی«ویتسلا نزوال»

داستان زبان اصلی«عمران صلاحی»

ترانه «سیدعلی برکت»

شعر ترجمه «آیدا مجید آبادی»

از اینجا دانلود کنید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692