آثار و تازه های هفته 579

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «لیلا متین پارسا»

شعر آزاد «ثریا داودی حموله»

شعر آزاد «مهشید حاجتی»

شعر آزاد«خیرالله فرخی»

شعر آزاد «آرش عابدینی»

شعر آزاد «بیژن مجید آبادی»

 

نظرات ...