آثار و تازه های هفته 577

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «محمود راجی»

داستان ترجمه «مریم نوری زاد»

داستان «لیلا امانی»

داستان «حسین پوریوسف»

شعر آزاد «امیر حاجی زاده»

شعر ترجمه «آیدا مجیدآبادی»

 

 

نظرات ...