آثار و تازه های هفته 571

برای دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک تیرماه سال 96 شماره 83 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

داستان «هانیه طاهری»

داستان «سمیه کاتبی»

داستان «محمود ابراهیمی»

داستان«محمد مظلومی نژاد»

داستان «علی پاینده»

شعر کلاسیک«مهدی نعیم»

 

داستان «آراد حصاری»

ترانه «مهشید شرافی زاده»

ترانه «مهدی موسوی نیا»

برنامه دوشنبه 26 تیرماه، نقدو بررسی داستان آن سوی تپه ی برفی اثر زهرا دستاویز و داستان بیداری اثر ایساک بابل.

نظرات ...