آثار و تازه های هفته 570

ثبت نام دوره تابستان به اتمام رسیده است برای دوره پاییز می توانید از لینک های زیر

فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

خانه داستان چوک

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک تیرماه سال 96 شماره 83 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

شعر ترجمه «نیما یوسفی»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

داستان «آزاده کفاشی»

شعر سپید«ابوالفضل پاشا»

شعر سپید «آفاق شوهانی»

شعر کلاسیک«قاسم قره داغی»

ترانه «محمدرضا حسینعلی پور»

ترانه «محمدحسین قمری»

ترانه «فاطمه رجبی»

برنامه دوشنبه 19 تیرماه، نقدو بررسی داستان آهای پرنده های سفید اثر نرگس امینی، نقد و بررسی داستان ترازوی خاندان بلک اثر هاینریش بل

نظرات ...