آثار و تازه های هفته 569

 

ثبت نام دوره تابستان به اتمام رسیده است برای دوره پاییز می توانید از لینک های زیر فرم پیش ثبت نام ارسال کنید

خانه داستان چوک

www.khanehdastan.ir

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک تیرماه سال 96 شماره 83 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

 

شعر ترجمه «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»

 

داستان ترجمه «لیدا قهرمانلو»

 

داستان «میلاد دهکت نژاد»

 

داستان  «مسعود دستمالچی»

 

شعر سپید «شهین ده بزرگی»

 

شعر آزاد «عابدین پاپی»


ترانه «سارا کاویانی»

 

ترانه «اقبال طهماسبی»

 

ترانه «احسان ناصرپور کیانی»

نظرات ...