آثار و تازه های هفته 565

چاپ ایمیل تاریخ انتشار:    ارسال شده در مطالب عمومی

شرایط و دانلود فرم دوره داستان نویسی اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره ویراستاری اینجا

شرایط و دانلود فرم دوره نقد ادبی اینجا

شرایط و دانلود فرم کارگاه ترجمه داستان اینجا

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه سال 96 شماره 82 اینجا

 دانلود فصلنامه پژوهشی شعر چوک، شماره دوازدهم

داستان «ابوذر آهنگر»

داستان «رمضان یاحقی»

داستان «حسین عطارچی»

شعر آزاد «عابدین پاپی»

شعر آزاد «رسول طاهری»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

شعر آزاد «روح الله احمدی»

داستان ترجمه «پونه شاهی»

داستان ترجمه «اسماعیل پورکاظم»

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جلسات ادبی تفریحی

jalasat adabi tafrihi

اطلاعات بیشتر

مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد جمال میرصادقی
جلسات ادبی تفریحی کانون فرهنگی چوک
روز جهانی داستان و تقدیر از قبادآذرآیین سال 1394
روز جهانی داستان و تقدیر از فریبا وفی سال 1395
یازدهمین جشن سال چوک و تقدیر از علی دهباشی شهریور 1395

جلسات کارگاهی آزاد

jalasat kargahi azad

اطلاعات بیشتر

تماس با ما    09352156692